301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
26 Ağustos 2019 - Pazartesi 12:16
 
Çözüm İdam Değil İslam
Aziz Terzi
m.azizterzi@gmail.com
 
 

 

"Bir toplumda suç, günah ve zulüm ender görünüyorsa insan, sık görünüyorsa nizam bozuktur!"
[Takiyyüddin en Nebhani]

 

2015 yılında Türkiye gündeminde vahşice işlenen bir cinayet daha vardı. Özgecan Aslan cinayeti… Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te tecavüz girişimine direndi sonrasında defalarca bıçaklandı ve bedeni yakılarak yok edilmek istendi.

 

Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'de eski kocası tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen#EmineBulut cinayeti de tüm vicdanlarıharekete geçirdi.

 

            Ve bu iki cinayet arasında gündeme gelmeyen binlerce trajedi yaşandı ve yaşanmaya devam edecek…

 

Vahşice işlenmiş Emine Bulut cinayetininardından da toplumun her kesiminde şiddeti yüksek bir tepki dalgası meydana geldi.Büyük bir vaveyla yükseldi yine, kadına yönelik işlenen suçlarda cezaların arttırılmasından, idam cezasının geri getirilmesine kadar birçok teklif toplum nezdinde konuşuldu.

 

Ben, toplum olarak gözümüzden kaçan, görmek istemediğimiz veya bize gösterilmeyen bir gerçeğin varolduğunu düşünüyorum. Bu gerçeği ifade etmek için daha önce yayınlanmış bir makalemden alıntı yapmak istiyorum.

 

[Şimdi, değişimin bir toplumda gereklilik haline geliş süreci hakkında bir tespit yapmak gerekmektedir. 

 

"Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır."(A'RAF-85) "Şüphesiz Allah, zalim bir toplumu doğru yola iletmez."(AHKAF-10) "Ad kavmine de kardeşleri Hûd'u (gönderdik). O dedi ki: «Ey kavmim! Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Hâla sakınmayacak mısınız?"(A'RAF-65) "Şu halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın."(A'RAF-74)"Ama inkâr edenlere gelince onlara: Ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir toplum olmuştunuz, değil mi? denilir."(CASİYE-31)"Bunun üzerine Musa: Bunlar suç işleyen bir toplumdur, diye Rabbine arz etti."(DUHAN-22)"İşte Ad (kavmi). Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler; O'nun peygamberlerine asi oldular ve inatçı her zorbanın emrine uydular."(HUD-59)

 

Yukarıda meallerini aktardığım ayetler incelendiğinde vurguladıkları kavramların, bir toplumda değişim sürecinin başlamasını kaçınılmaz kılan kavramlar oldukları görünecektir. Allah'a kulluğun kesintiye uğraması, peygambere ittibanın yokluğu, başka ilahların devreye girmesi, ölçü ve tartının bozulması, bozgunculuğun yaygınlaşması, zulmün çoğalması, suçun toplumsallaşması, toplumun zorbalar üretmesi ve bu zorbalara uyulması vb. unsurlar değişimin alt yapısını oluşturan toplumsal tetikleyicilerdir. Fakat bunların varlığı toplumsal değişimin başlaması için gerekli koşullardır, fakat yeter-koşul değildir.]

 

Alıntı yaptığım bu bölümden suçun toplumsallaşması kavramı üzerinde durmak istiyorum. Burada kalkınma için topluma giydirilen/uygulanan sistemin kendinden münhasır yapısal açmazlarından dolayı artık düzen yerine kaos üretmesi kastedilmektedir.

 

Diğer bir ifadeyle sistem suçu meşrulaştırmakta, suçun dinamiklerini yaygınlaştırmaktadır. Bir sistemin bozukluğunu anlamanız içinsize bir kaide aktarmak isterim. Eğer bir sistemin ürettiği bir çözüm, başka ve daha büyük bir sorunun nedeni oluyorsa bu sistem suç üretiyordur. Kalkınma değil çöküntü getiriyor demektir.

 

Kapitalist sistemin toplumsal değer kavramlarından tutunda, hayata bakış açısına, ekonomik alanda oluşturduğu sömürü düzeninden, siyasi olanda oluşturduğu mankurt sistemine kadar bu dünyaya ifsattan başka ne getirmiştir.

 

Kapitalizm suç üreten bir toplum oluşturmaktadır. Eğer bizler çözüm arıyorsak öncelikle bu suç makinesinden kurtulmalıyız.

 

Ayrıca cezaların arttırılması, idamın geri getirilmesi vs. bu sorunu çözecek sanıyorsak yanılıyoruz demektir. İdam cezasının olduğu birçok ülkede cinayetlerin sıradanlaştığını görmek hiç de şaşırtıcı gelmemektedir artık

.

Bu yüzden bu vahşi cinayetlerin sorumlusu, suç ortağı ve hatta azmettiricisi ifsad edici kapitalist düzendir. Eğer bu ve benzeri sorunlara çözüm arıyorsak İslami hayatı tesis etmekten başka seçeneğimiz olmadığını görüyor muyuz ?

 

“Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'a ve Resûlü'ne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz gerçekten O'na götürülüp toplanacaksınız.” Enfal/24

 
Etiketler: Çözüm, İdam, Değil, İslam,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
Haber Yazılımı